skip to Main Content

MY PORTRAITS

With Kimono In Every Season

EARLY SPRING

Purple Moment

Kimono: Jotaro Saito

Photo: Yuto Higuchi

SPRING

Rosy Moment

Kimono: Akira Nakamachi

Photo: Yuto Higuchi / Gen Kuramitsu

ALL SEASONS

Blue Moment

Kimono: Akira Nakamachi

Photo: Masatoshi Yamashiro / Yuto Higuchi 

SUMMER

Green Moment

Kimono: Akira Nakamachi

Photo: Yuto Higuchi

AUTUMN

Golden Moment

Kimono: Akira Nakamachi

Photo: Yuto Higuchi

AUTUMN

Red Moment

Kimono: Jotaro Saito

Photo: Yuto Higuchi

WINTER

White Moment

Kimono: Akira Nakamachi

Photo: Yuto Higuchi

WINTER

Black Moment

Kimono: Akira Nakamachi

Photo: Hiroyuki Oki

WAITING SPRING

Sweet Monotone Moment

Kimono: Jotaro Saito

Photo: Yuto Higuchi

Back To Top